Add Line@

TDIA RoadShow ครั้งที่ 34

TDIA RoadShow สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ครั้งที่ 34 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม แคนทารี่ โคราช

TDIA Roadshow ครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในภูมิภาคอีสาน กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จำนวนทั้งสิ้น 43 บริษัท รวมถึงบริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จํากัดที่ได้ไปเข้าร่วมงานนี้ด้วย