Add Line@

Case Study of Products and Services Y2023

Case Study of Products and Services Y2023

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ทาง 98Oils ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ Seminar 98Oils ASEAN. Case Study of Products and Services Y2023 ที่โรงแรมเมเปิล ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานได้ขึ้นมานำเสนอ Case Study ของตนเองพร้อมกับอัพเดทข้อมูลสินค้าในด้านน้ำมันอุตสาหกรรม