Add Line@

ประชุมสามัญประจำปี 2567 สภาอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้งมีการจัดคูหาแสดงสินค้าจากทางสมาชิก
ทาง 98Oils เป็นหนึ่งในสมาชิกของทางสภาอุตสาหกรรมและได้เข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงาน ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธ 98Oils ได้ที่ บูธ B3 ในโซน “สิทธิประโยชน์เพื่อสมาชิก ส.อ.ท.” พร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงาน รับรองว่าโปรโมชั่นที่ท่านจะได้รับภายในงานไม่มีที่ไหนพิเศษเท่าที่นี้ เพราะโปรโมชั่นนี้มีให้สำหรับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเท่านั้น!!
📌 98Oils บูธ B3
📌 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
📌 เวลา 07.30 – 15.00 น.
📌 ณ Foyer หน้าห้อง Ballroom 1-2 ชั้น 1
📌 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์