Add Line@
น้ำมันกันสนิม สนิม และวิธีป้องกันสนิม

น้ำมันกันสนิม สนิม และวิธีป้องกันสนิม

น้ำมันกันสนิม สนิม และวิธีป้องกันสนิม

น้ำมันกันสนิม สนิม และวิธีป้องกันสนิม สนิม (หรือชื่อภาษาอังกฤษ Rust) คือ สภาพโลหะที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยสาเหตุเกิด การทำปฏิกริยาทางเคมีโดยมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างซึ่งหลัก ๆ คือ อากาศ, ความร้อน, และน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศของโลกเรา โดยสิ่งเหล่านี้เป็นตัวการที่ทำให้โลหะมีคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงแตกต่างออกไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น ทำให้โลหะเกิดการผุกร่อน ทำให้โลหะมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม นอกจากนี้เหล็กและโลหะ จะสามารถเกิดสนิมได้เร็วขึ้นในบางสภาวะ เช่น สภาวะที่เป็นกรด และสามารถเห็นได้ตามชายทะเลที่ไอเกลือเข้มข้น เป็นต้น เราสามารถป้องกันสนิมบนพื้นผิวของโลหะได้ ด้วยการใช้ น้ำมันป้องกันสนิมที่มีคุณภาพ ยกตัวอย่างเช่น น้ำมันป้องกันสนิมที่มีชื่อว่า LUBE-KOTE-19 ซึ่งทาง 98Oils ก็มี น้ำมันป้องกันสนิม LUBE-KOTE-19 จำหน่ายด้วย 

น้ำมันป้องกันสนิม LUBE-KOTE-SERIES สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Add Line!!

 

น้ำมันกันสนิม สนิม และวิธีป้องกันสนิม ปฎิกิริยาทางเคมี

หากมองในมุมของปฎิกิริยาทางเคมีแล้ว สนิมจะเกิดขึ้น เมื่อความชื้นที่เกิดจากกระบวนการผลิต กระบวนการดำเนินการ หรืออาจจะเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น อากาศ, ความร้อน, และน้ำ ไปเกาะจับตัวอยู่บนพื้นผิวโลหะ โดยความชื้นจากสิ่งเหล่านั้น จะเป็นตัวการที่นำให้เกิดการไหลของประจุไฟฟ้าบนผิวโลหะ จากบริเวณประจุไฟฟ้าขั้วลบ ไปสู่บริเวณประจุไฟฟ้าขั้วบวก ซึ่งการไหลของประจุไฟฟ้าเหล่านี้ จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีอีกอย่างที่มีชื่อว่า ปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น เกิดขึ้นบริเวณผิวของโลหะ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้จะปรากฏแสดงออกมาให้เห็นเป็นสนิม บนพื้นผิวของเหล็กและโลหะ

น้ำมันป้องกันสนิม LUBE-KOTE-SERIES

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.98oils.com/สินค้า-น้ำมันอุตสาหกรรม/น้ำมันป้องกันสนิม 

 

การเลือกใช้งาน น้ำมันกันสนิม

อย่างที่เราได้กล่าวไปตอนต้น เราสามารถป้องกันการเกิดสนิมบนพื้นผิวของเหล็กและโลหะได้หลายวิธี แต่หลัก ๆ ที่ส่วนมากนิยมใช้กันคือการใช้ น้ำมันป้องกันสนิมที่มีคุณภาพ เช่น LUBE-KOTE-19 ซึ่งน้ำมันอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ LUBE-KOTE ก็ยังมีสูตรแยกย่อยลงไปอีกมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับปัญหาของลูกค้า ซึ่งทาง 98Oils ก็ได้มี น้ำมันป้องกันสนิม LUBE-KOTE จำหน่ายหลากหลายรุ่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันนั้นคือ LUBE-KOTE-19 หากลูกค้า หรือผู้อ่านท่านใดสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเลือกซื้อสินค้า น้ำมันป้องกันสนิม LUBE-KOTE ได้ทางลิ้งค์ที่อยู่ภายใต้บทความนี้ได้เลยนะคะ

 

สามารถเลือกซื้อสินค้าน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาด 1ลิตร | 5ลิตร | 18ลิตร ได้ทาง

Lazada – lazada.co.th/shop/98oils

Shopee – shopee.co.th/98oils

 

สามารถสอบถามสินค้าน้ำมันอุตสาหกรรม ขนาด 18ลิตร | 200ลิตร | 1,000ลิตร หรือขนาดอื่น ๆ ได้ทาง

Line@ – @98oils

E-mail – info@98oils.com

 

อ่านรายละเอียดสินค้าอื่น ๆ

น้ำมันป้องกันสนิม | น้ำมันตัด น้ำมันเจียร | น้ำมันหล่อเย็นอุตสาหกรรม