งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม TDIA Roadshow ครั้งที่ 21 จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

     ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง CHS-ASIA Group ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า TDIA Roadshow ครั้งที่ 21 จัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี  ณ โรงแรมแคนทารี่ 304 

ซึ่งภายในงานมีบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มาร่วมงานแสดงในครั้งนี้ และยังมีการจัดอบรมในหัวข้อ "การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั้มโลหะ" โดยวท่านวิทยากร รศ.ดร.วารุณี  เปรมานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     สำหรับงานแสดงสินค้าครั้งนี้ ทางบริษัทได้นำสินค้า อาทิเช่น น้ำมันอุตสาหกรรม, เตาอบอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การใช้งานต่างๆ เป็นต้น

 

Visitors: 29,580