ต้อนรับคณาจารย์และน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

            ทางบริษัท CHS-ASIA Group  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 20 ท่าน เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงานที่บริษัท

โดยมีคุณนิกร  ธนวงศ์ และคุณกิตติเดช  ทองคำ คณะผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานในบริษัทที่คอยต้อนรับและมอบความรู้ในหัวข้อ "กระบวนการผลิตเตาอบและเครื่องมือ อุปกรณ์ในงานชุบทางความร้อน" 

ให้กับน้องๆนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกดำเนินการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 

โดยทางทีมงานผู้จัดเตรียมงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆนักศึกษา ดังนี้ 

     1. การบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับบริษัทและหัวข้อความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า ของบริษัทที่ได้ผลิตขึ้นและจำหน่ายสู่ลูกค้าทุกประเภท โดยคุณกิตติเดช  ทองคำ ผู้บริหาร

     2. บูธกิจกรรมของบริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย จำกัด แสดงเกี่ยวกับชุดเตาเผาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

     3. บูธกิจกรรมของบริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด แสดงเกี่ยวกับน้ำมันอุตสาหกรรม อาทิเช่น น้ำมันชุบแข็ง, น้ำมันป้องกันสนิม, น้ำยาหล่อเย็น และน้ำมันอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

     4. พาเยี่ยมชมโรงผลิตในส่วน เตาอบ Vacuum Furnace โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยบรรยายมอบความรู้และแนะนำเทคนิคและทักษะที่เกี่ยวข้องต่างๆให้กับน้องๆฟัง

     5. พาเยี่ยมชมโรงผลิตในส่วนน้ำมันอุตสาหกรรม 

 

          โดยทั้งนี้ CHS-ASIA Group มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับน้องๆนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหวังว่าน้องๆจะได้นำความรู้และทักษะต่างๆที่เราได้แชร์ให้กับน้องๆ

นำไปต่อยอด ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพต่อไป

Visitors: 29,579